Tuesday, October 12, 2021

Join Devfest Armenia 2021 in Vanadzor

Devfest is an annual tech conference hosted by Google Developer Group (GDG) communities around the world, attracting thousands of participants interested in Google technologies.


DevFest conferences in Armenia have been organized by GDG (Google Developer Group) Yerevan community since 2012. The conference will be held for the 9th year in a row, on the 16th of October 2021. The event will be held in Vanadzor city, in the VTC center.

Tuesday, April 6, 2021

Join Android Study Jams 2021 event series in Yerevan on 17-25 April

Have you ever heard of the Kotlin programming language (not the island 💁)? Have you ever wondered how to use it to create Android apps? And finally, are you tired of sitting at home and want to do something very interesting and useful? Well… then you are at the right place at the right time!

The Google Developer Group (GDG) Yerevan community with PicsArt Armenia are organizing Android Study Jams: study groups for people who want to learn how to build Android apps in the Kotlin programming language, using a curriculum provided by Google.

Tuesday, March 3, 2020

Kotlin Conf Global Yerevan meetup photos

Kotlin Conf Global meetup event took place in Yerevan city, Sololearn Armenia office on FEB 22, 2020. 32 Attendees watched 3 videos from Kotlin Conf 2019 and had discussions about general topics and trends.


KotlinConf Global event in Yerevan - Feb 22, 2020

2019 has been amazing for the Kotlin community with developments like the language of choice on Android, a wave of Kotlin/Everywhere events, Breakout Project of the Year at OSCON ’19.


KotlinConf Global is a series of meetups organized by the community to watch and discuss the keynote and sessions of KotlinConf 2019. Come and join us at SoloLearn Armenia office in Yerevan!

Saturday, May 3, 2014

Monthly Talks - May Meetup


Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ GDG Armenia-ն այսուհետ կունենա ամենամսյա հանդիպումներ՝ Monthly Talks խորագրով: Հանդիպումները կլինեն ոչ ֆորմալ և ազատ ոճի մեջ:

Յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկայացնել իր պրոդուկտը, նախագիծը կամ նոր տեխնոլոգիա, որը նրա կարծիքով կհետաքրքրի ուրիշներին նույնպես: Թեմաները պետք է լինեն Google-ի կամ այլ բաց կոդով տեխնոլոգիաներին առնչվող:

Այս ամսվա հանդիպումը տեղի կունենա մայիսի 16-ին, ժամը 20:00` mLab ECA գրասենյակում ( Տերյան 105, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան 10-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ):

Եթե ցանկանում եք ներկայացնել ինչ-որ թեմա կամ պարզապես մասնակցել այս ամսվա հանդիպմանը, խնդրում ենք գրանցվել այստեղ մինչև մայիսի 13-ը:

Կարող եք նաև ձեր մասնակցության մասին հայտնել միջոցառման ֆեյսբուքի կամ Google+ի էջերում:

Saturday, March 8, 2014

GDG Armenia 2014. Annual Event List

GDG Armenia had rather eventful year on 2013, and more than 500 Armenian IT specialists, Google lovers and students had their participation in those events.This year as well GDG Armenia plans a range of events, that aim to promote and make more popular Google technologies in Armenia: Yerevan and other cities in Armenia will have a year full of Google events.

Friday, March 7, 2014

GDG Armenia 3-rd anniversary - UpracadUpra

Ok Glass, Whazzup? The anniversary party took place in Uptown club, Yerevan city. Members and friends of GDG Armenia celebrated with special DJ, special photographer and special barmans from Google Developers Group of Armenia.